• NASZE SKLEPY | Jasionówka ul. Korycińska 36 | Zabłudów ul. Białostocka 75 |

  • Jasionówka (537 026 326) | Zabłudów (537 380 230)

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "EJ" Józef Janusz Zamojtuk, 

www.pphej.pl chroni dane osobowe Użytkowników (Klientów), w sposób określony w powyższych przepisach.

Dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu, jak również określa zasady korzystania z plików „cookies“ i zawiera informacje o uprawnieniach użytkowników w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "EJ" Józef Janusz Zamojtuk,  NIP: 5461001193 REGON: 050423061 z siedzibą w 

19-122 Jasionówka, ul. Korycińska 36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.pphej.pl.

RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Dane, które przetwarzamy to są wyłącznie dane zwykłe (art. 6 RODO), t.j.: imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedziby), numer telefonu, adres e-mail. www.pphej.pl nigdy nie zwraca się do Użytkowników o udostępnienie loginu lub hasła.

CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane są gromadzone i przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz ewentualnie realizacji roszczeń wynikających z umowy sprzedaży ( np.rachunek, gwarancja). Dane osobowe, podawane nam przez Kupującego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu tzn. że dane uzyskane od klientów serwisu nie są przekazywane, sprzedawane, udostępniane osobom,  firmom ani organizacjom trzecim. Służą one tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia oraz komunikacji pomiędzy firmą a Klientem, a gromadzone dane są tylko takie, które są niezbędne do wykonania umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane są przechowywane przez okres, w którym strony mogą dochodzić roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży lub upływu terminów z tytułu rękojmi. Część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów, celem realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego. Ponadto dane osób, które założyły „konto“ w sklepie internetowym są przechowywane do czasu żądania klienta wykreślenia jego danych. W takim przypadku dane klienta gromadzone w zbiorze „konta“ usuwane są niezwłocznie.

Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

W przypadku gdy Klient nie dokonał zakupu pomimo udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani nie założył konta użytkownika, jak również nie prowadzi korespondencji z Administratorem, dane osobowe są usuwane automatycznie i niezwłocznie.

PODSTAWA DO GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Aby złożyć zamówienie i/lub skorzystać z niektórych dodatkowych funkcjonalności witryny, niezbędne jest podanie imienia oraz nazwiska, a także adresu wysyłkowego, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie odrębnym przyciskiem wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych oraz potwierdzenie zapoznania się z polityka prywatności, w tym polityką „cookies“. W przypadku braku udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody poprzez potwierdzenie ww. przyciskiem Administrator nie zapisuje danych osobowych, a więc nie gromadzi i nie przetwarza Państwa danych. Użytkownik potwierdza jednocześnie ukończenie 16 roku życia.

Odnośnik do polityki prywatności i polityki cookies jest umieszczony w sąsiedztwie przycisku potwierdzającego wyrażenie zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych. Ma to na celu ułatwienie szybkiego zapoznania się z celem i warunkami udzielenia zgody.

Ponadto każdy użytkownik, który decyduje się na zakupy na stronie www.pphej.pl posiada możliwość założenia własnego konta. Posiadanie własnego konta w sklepie internetowym umożliwia przy kolejnych zakupach pominięcie "kroku" związanego z wpisywaniem danych osobowych lub firmy Kupującego. Istnieje możliwość skasowania konta na życzenie użytkownika, a także zmiana danych. Aby tego dokonać użytkownik wysyła maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z prośbą o usunięcie danych lub zmianę danych. Administrator danych dokonuje tego niezwłocznie.

Zakładając konto użytkownika Klient również wyraża dodatkowym przyciskiem zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych oraz zapoznania się z polityką prywatności, w tym polityką „cookies“.

Dane, które przekazuje klient są jedynym źródłem pozyskania danych osobowych przez Administratora.

POTENCJALNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA:

Osobami, które będą zapoznawały się i przetwarzały Państwa dane osobowe będą: nasi pracownicyi współpracownicy (np. firmy kurierskie, księgowość), podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. Urzad Skarbowy), oraz podmioty umożliwiające obsługę techniczną sklepu, np. Google Analitycs, a w przypadku sporów również kancelarie prawne.

W przypadku gdy skorzystają Państwo ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie, na podstawie odrębnej umowy o przetwarzaniu danych osobowych.

Wybrane firmy są zobligowane do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i jedynie do celów realizacji zamówienia.

Administrator zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. 

Administrator nie przekazuje danych do odbiorcy w państwie trzecim (poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

POLITYKA „cookies“ 

Nasza strona internetowa może wykorzystywać „ciasteczka“(„cookies“), które służą  identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Klientowi wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Klienta, np. adres IP Klienta, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej.

Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie (ciasteczka), jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Przeglądarki internetowe wykorzystują różne sposoby wyłączania obsługi „ciasteczek”. Zwykle dostępne są one w menu Narzędzia lub Opcje. Poza zarządzaniem „ciasteczkami” przeglądarki zazwyczaj umożliwiają użytkownikowi kontrolę udostępnianych informacji o użytkowniku, na przykład poprzez włączenie trybu prywatności w przeglądarce.

Odwiedzając sklep pphej.pl użytkownik akceptuje i zgadza się na przesyłanie „ciasteczek” w zakresie opisanym w .Polityce prywatności”.

Administrator nie łączy informacji uzyskanych przy wykorzystaniu „ciasteczek“ z udostępnionymi mu danymi osobowymi. Dane nie są profilowane.

STANDARDY TECHNICZNE

Transfer danych Klienta odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL. Przekaz zaszyfrowanych danych jest sprawdzany przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych zgromadzonych przez   Administratora (np. poprzez kontakt z nami za pomocą e-maila, listownie lub telefonicznie).

Klient może również zażądać przetworzania jego danych osobowych w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i przesłanie w tym formacie innemu Administratorowi.

Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż służą one udokumentowaniu sprzedaży, a tym samym są one częścią rachunku lub faktury, chyba że przepisy prawa zezwalają na korektę danych będących podstawą do wystawienia faktury. Dane są jednakże usuwane automatycznie po okresie wskazanym w pkt. 4.

W celu realizacji jego uprawnienia Administrator w każdym momencie umożliwia Klientowi dostęp do jego danych osobowych, sprostowanie jego danych osobowych, żądanie usunięcia jego danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Powyższe uprawnienia Klient realizuje poprzez wysłanie odwołania, sprzeciwu, sprostowania lub innego żądania w zakresie  przetwarzania danych w formie wiadomości e-mail na dedykowany adres do administratora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania wniosku e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wobec czynności dokonanych przez Administratora przed cofnięciem zgody.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: +48 537 026 326

Administrator informuje ponadto, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Klient ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

                   

       

 

Naszą misją jest jak najlepsza obsługa klientów. Już od 15 lat zaopatrujemy rolników indywidualnych i firmy w artykuły do produkcji rolnej i maszyny rolnicze. Prowadzimy też sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz a w szczególności: materiałów budowlanych ,izolacyjnych, sanitarnych, stolarki drzwiowej i okiennej, materiałów dachowych itp.